Home

Welkom bij de baarsvisser van het jaar

Coronavirus en vissen (Bron: https://www.sportvisserijmidwestnederland.nl/actueel/corona.html )

Update: 21-06-2021, 21.00 uur

Het vaccineren tegen corona gaat hard. Er zijn al ruim 13 miljoen prikken gezet. Bijna 5 miljoen mensen zijn nu volledig gevaccineerd, ruim 4 miljoen mensen hebben hun eerste prik gehad. Vanaf morgen zijn ook de 18-jarigen aan de beurt om een afspraak te maken. Dat wil zeggen dat medio juli iedereen die gevaccineerd wil worden een eerste en vaak ook een tweede vaccinatie heeft gehad.

We zien dit terug in de besmettingscijfers en in het aantal mensen dat met Covid-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze cijfers dalen nu snel.

De meeste maatregelen zijn daarom niet meer nodig. Het kabinet heeft dan ook besloten om stap 4 van het openingsplan te zetten en zelfs te vergroten. Vanaf 26 juni zijn alle deuren open, waarbij anderhalve meter afstand de allesbepalende norm blijft.
Belangrijkste punten voor de sport
Hieronder staan puntsgewijs de belangrijkste zaken genoemd die vanaf 26 juni weer mogelijk zijn voor de sport.

  • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Sporten met publiek: gezondheidscheck en registratie is verplicht.
  • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
  • Amateurwedstrijden zijn toegestaan. Iedereen mag wedstrijden spelen tegen andere clubs. Jongeren tot en met 17 jaar mochten dit al en dit geldt nu ook voor alle personen vanaf 18 jaar.
  • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateurwedstrijden en trainingen. Dit geldt ook voor professionele wedstrijden. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Een vaste plaats is verplicht.
  • Voor professionele wedstrijden geldt dat met coronatoegangsbewijzen 100% van de reguliere capaciteit gebruikt mag worden. Dan hoeft er geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca.

Het virus is nog niet weg…Neem je verantwoordelijkheid!

Alleen samen houden we het coronavirus onder controle!

Basisregels blijven nodig

Ondanks deze positieve berichten, is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Dat kan door ons aan de basisregels te blijven houden:.

  • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.


Er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden of nog niet (volledig) gevaccineerd zijn omdat ze nog niet aan de beurt zijn. Wees nog steeds voorzichtig en geef elkaar de ruimte op drukke plekken. Anderhalve meter afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.

Hallo baarsvissers,

In navolging van de Nationale Topcompetitie Zoetwatervissen (vanaf 2004) hebben enkele fanatieke baarsvissers de koppen bij elkaar gestoken om een baarscompetitie op te zetten. Dit heeft in 2006 geresulteerd in de competitie Baarsvisser van het jaar, later ook wel “Topcompetitie baarsvissen” genoemd. De competitie telt 17 wedstrijden. Van deze wedstrijden tellen de beste 11 resultaten voor de eindschikking. Diegene die over minimaal 11 wedstrijden de minste wedstrijdpunten heeft behaald, is de “baarsvisser van het jaar”.

 

Selectie voor het Nederlands kampioenschap baarsvissen

Van oudsher kon je een deelnamebewijs voor het Nederlands kampioenschap baarsvissen bemachtigen door je te plaatsen middels één selectie-baarswedstrijd. Op deze manier gebeurde het nogal eens dat zeer goede baarsvissers toch geen deelnamebewijs kregen, vanwege o.a. een slechte stekloting. Voor deze baarsvissers is de competitie een uitkomst. Niet alleen kunnen zij gedurende 3/4 van het jaar hun favoriete hobby uitoefenen, ook hebben ze meer zekerheid om zich voor het NK te plaatsen.
Om een goede selectie van wedstrijdvissers mogelijk te maken voor het Nederlands kampioenschap baarsvissen is besloten om de eerste 25 van het eindklassement een startbewijs te geven voor het NK. baars.

kampioenen8x6

Ook het oude selectiesysteem is nog van kracht: Elke hengelsportfederatie is opgesplitst in regio’s. Per regio wordt 1 selectiewedstrijd gevist, waarvan de eerste 35 procent een plaatsingsbewijs voor het NK verdient.Het reglement en het rooster voor de competitie “baarsvisser van het jaar” leest u bij het wedstrijdrooster. De baarswedstrijden zijn allen open wedstrijden. Het is zeker niet noodzakelijk om alle wedstrijden mee te vissen. Ook een enkele wedstrijd kan worden gevist. Het inschrijfgeld is laag en per wedstrijd is een prijzentafel beschikbaar. Elke wedstrijd wordt door een andere partij georganiseerd en dus kunnen regels, inschrijfgeld en prijzenpot enigszins variëren per wedstrijd.

 

Onze oude website kan **HIER** worden geraadpleegd.